Veřejná zakázka: Geometrické práce a kartografické služby 144

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001699
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 646
Systémové číslo: P15V00000646
Evidenční číslo zadavatele: 916/2012/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.06.2012
Nabídku podat do: 12.06.2012 09:00
Otevírání obálek: 12.06.2012 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Geometrické práce a kartografické služby 144
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o tyto druhy činností: vytyčení vlastnické hranice, vyhotovení geometrického plánu – zpřesnění hranic pozemků, vyhotovení geometrického plánu – rozdělení pozemků, vyhotovení geometrického plánu – věcné břemeno, vyhotovení geometrického plánu – stavební objekt, stabilizace hranic.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brno, Jezuitská 13

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky