Veřejná zakázka: Chotouňský potok, ř. km 0,000-4,300 PŠ 2013

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6463
Systémové číslo: P15V00006457
Evidenční číslo zadavatele: S954/2015/082
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 518156
Počátek běhu lhůt: 15.08.2015
Nabídku podat do: 08.09.2015 10:00
Otevírání obálek: 08.09.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chotouňský potok, ř. km 0,000-4,300 PŠ 2013
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Chotouňský potok (pravostranný přítok Sázavy) prochází z části intravilánem obce Borek. Koryto je v obci upraveno stavbou vodního díla. Při povodni v červnu 2013 došlo k poškození stavby a zanesení koryta. Vzniklé škody a výrazné poškození technické úpravy toku vyvolává nutnost provést na Chotouňském potoce technické opatření, které povede ke stabilizaci toku a obyvatel, před povodňovými průtoky.
Stavba bude rozdělena na investiční a neinvestiční část.
Investice: v ř.km 1,400-1,850 dojde k výstavbě podélných opěrných zdí v intravilánu obce, které budou provedeny těžkou kamennou rovnaninou do 500 kg. Stejný způsob opevnění svahů koryta bude využit v místech, kde dochází k posunům koryta do komunikace, k nemovitostem, a v místech, kde dochází k nestabilitám. Rovnanina bude zajištěna proti posunům dnovými prahy, vybudovanými z kamenů o váze 200-500 kg. Celá úprava toku bude provedena přírodě blízkým způsobem s maximálním využitím kamene.
Neinvestiční část:
SO 01 – v ř.km. 0,150- 1,400 dojde k opravě stávajících majetků správce toku, které jsou v celé délce. V místech, kde došlo k výrazným poruchám zdiva, dojde k jeho vybourání a ke zpětnému vyzdění. Na místech, kde jsou poruchy v menším rozsahu, dojde k hloubkovému přespárování zdiva. Dále dojde k opravě dlažeb a vývařišť, Dlažby budou provedeny z kamene uloženého do betonového lože a vývařiště budou provedeny z kamenných, záhozů do 200-300kg
SO 02 –v ř.km 0,000-0,150 dojde k odstranění nánosů z koryta toku.
SO 03- v ř.km 0,000-1,400 bude provedena probírka břehového porostu. Budou odstraněny stromy z průtočného profilu, silně nahnuté, poškozené.

Místo plnění: Chotouň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 725 119 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-západ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky