Veřejná zakázka: PD Bukový potok km 0,000-1,100

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6480
Systémové číslo: P15V00006474
Evidenční číslo zadavatele: S957/2015/108
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.08.2015
Nabídku podat do: 01.09.2015 10:00
Otevírání obálek: 01.09.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Bukový potok km 0,000-1,100
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jednotlivé příčné objekty a podélné opevnění na Bukovém potoce a PP – Jurovém potoce jsou různě poškozené – bude provedena oprava do původního stavu - oprava kam. zdiva a dlažeb, přespárování a odstranění nánosů. U jednotlivých typů opevnění, které je již neekonomické opravovat bude provedena celková výměna za nové opevnění. Silně poškozené kam. stupně se již nebudou opravovat, bude provedena celková rekonstrukce – pod stávajícím tělesem bude zhotoveno železobetonové jádro z vodostavebního betonu. Poté bude proveden kam. obklad z režného zdiva na CM z bělokarpatského pískovce. Do zdiva bude umístěno montážní okno. Dále bude proveden nový výpočet délky vývaru, které bude opevněno zesílenou kamennou dlažbu na CM a ukončeno předprahem. U jednotlivých typů podélného opevnění, které je již neekonomické opravovat bude provedena celková výměna za nové opevnění. U rekonstruovaných opěrných zdí bude zhotoveno železobetonové jádro z vodostavebního betonu. Poté bude proveden kam. obklad z režného zdiva na CM. U drátokamenné přehrážky v km 0,500 na Jurovém potoce bude obnoven její retenční prostor.
Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):
Vzhledem k tomu, že se stávající stavba částečně nachází na pozemku vodního toku v majetku investora, bude před vlastním zahájením projekčních prací na základě nově zhotoveného GP proveden výkup pozemků na Bukovém p. v km 0,000 -1,100 m a na Jurovém potoce v km 0,000 -0,130. Stavba se částečně nachází na pozemcích ve vlastnictví LČR, Singulární spol. Bylnice a Města Brumov - Bylnice.

Místo plnění: k.ú.Svatý Štěpán

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 591 766 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky