Veřejná zakázka: Projektová dokumentace LC Údolní II

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001704
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 649
Systémové číslo: P15V00000649
Evidenční číslo zadavatele: S921/2012/021
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.06.2012
Nabídku podat do: 15.06.2012 09:00
Otevírání obálek: 15.06.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace LC Údolní II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování PD, která bude řešit zpřístupnění lesního komplexu v údolí vodního toku Švadlenka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 185 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky