Veřejná zakázka: BP Kopidelský potok, ř.km 2,845 – 3,233

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6505
Systémové číslo: P15V00006499
Evidenční číslo zadavatele: 954/2015/052
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.08.2015
Nabídku podat do: 10.09.2015 09:30
Otevírání obálek: 10.09.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Kopidelský potok, ř.km 2,845 – 3,233
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Práce lze charakterizovat jako provedení údržby břehového porostu vodního toku. Jedná se o pokácení náletových dřevin . Účelem zásahu je zamezení narušování stávající tvrdé úpravy opevnění toku kořeny náletových dřevin a křovin, obnovení průtočné kapacity koryta a zlepšení odtoku vody v předmětném úseku.
Rozsah prací je dán výkazem výměr a rozpočtem.

Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace “BP Kopidelský potok, ř.km 2,845 – 3,233“, vypracované Ing. Ludvíkem Krejčíkem (ČKAIT: 0301276), Projekční a inženýrská kancelář PROJEKTPLAN CZ s.r.o., Kosmonautů 718/6, 360 05 Karlovy Vary, č.zakázky 091112004.
.

Je nutno řídit se podmínkami všech vydaných vyjádření (zahrnuto v příloze D. - DOKLADY PD) .
Na údržbu byly vydány:
- Rozhodnutí – souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vydané vydané Městským úřadem Kralovice, odbor životní prostředí, dne 31.8.2013 pod č.j.O ŽP/15260/2013/Kou.
- Vyjádření k záměru (projektu) vydané Městským úřadem Kralovice, odbor životní prostředí, dne 11.3.2013 pod č.j. OŽP/4943/13 Stur
- stanoviska jednotlivých vlastníků pozemků ke kácení dřevin
- stanoviska správců sítí
- stanoviska ČRS, HZS Plzeň, KHS Plzeň
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: Kopidlo

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 344 442 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy