Veřejná zakázka: Jestřabí potok km 0,000-2,500

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001711
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 651
Systémové číslo: P15V00000651
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/023
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 219322
Počátek běhu lhůt: 14.07.2012
Nabídku podat do: 06.08.2012 10:00
Otevírání obálek: 06.08.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jestřabí potok km 0,000-2,500
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Údržba koryta toku bude spočívat v opravě či obnově narušených příčných objektů (kamenných stupňů, balvanitých skluzů), sanování břehových nátrží podél účelové lesní komunikace a výmolů dna koryta toku.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
F.2.1 Oprava – úsek toku km 0,930-1,801 oprava popř. obnova příčných objektů – prahů, stupňů a skluzů a podélného opevnění – opěrných zdí v souběhu s lesní cestou
F.2.2 Rekonstrukce - jedná se o obnovu opěrné stěny v km 1,389-1,480. Původní narušená opěrná zeď bude vybourána a nahrazena zdí tzv. alpského typu z velkých neupravených kamenů vysokých cca 0,8 m. Původní dřevěné prahy poškozené povodní budou nahrazeny stabilizačními pásy z velkých lomových kamenů.
F.2.3 LB přítok Dolinky – na levobřežním přítoku Jestřabího potoka ("Dolinky") je navržena obnova stupně v ř. km 0,017 nad propustkem lesní cesty. Nové těleso stupně nad základy bude vyzděno z lomových kamenů ukládaných na sucho do drátokošů. Těleso přehrážky v ř.km 0,117 bude očištěno od vegetace.
F.2.4 PB přítok Hluboký potok – na pravobřežním přítoku Jestřabího potoka ("Hluboký potok") bude provedena oprava stupně v ř.km 0,062, dále doplnění dna záhozovým kamenem včetně opravy opěrné stěny na pravém břehu
F.2.5 Balvanitý skluz km 1,230 – stávající skluzová plocha balvanitého skluzu bude opravena doplněním rozplavených částí

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 738 140 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST-OPO, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky