Veřejná zakázka: BP Voldušský p. ř.km 2,300-2,730

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6526
Systémové číslo: P15V00006520
Evidenční číslo zadavatele: 954/2015/056
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.09.2015
Nabídku podat do: 06.10.2015 09:30
Otevírání obálek: 06.10.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Voldušský p. ř.km 2,300-2,730
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se údržbu břehového porostu na zadaném úseku Voldušského potoka v intravilánu a z části extravilánu obce Litohlavy. Jsou navrženy zásahy z hlediska protipovodňové ochrany, druhové skladby a prostorové struktury porostů. Dojde k pokácení vyznačeného břehového porostu, jeho složení v celých kmenech, nehroubí bude spáleno. Pokácená dřevní hmota bude předána vlastníkům pozemků, bude na ni vyhotoven číselník pokácené dřevní hmoty. Pozemky budou upraveny do původního stavu.
Rozsah akce je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr - „Voldušský potok ř.km 2,300 – 2,730 ", vypracované firmou GeoVision, spol. s r.o.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
• Závané stanovisko k zásahu do VKP
• Vyjádření OŽP MěÚ Rokycany
• Souhlas s ohlášením stavby OŽP MěÚ Rokycany
• Rozodnutí o povolení kácení dřevin, OÚ Litohlavy
• Vyjádření správce povodí
• Vyjádření ČRS
• Vyjádření vlastníků pozemků
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
Místo plnění: Litohlavy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 163 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy