Veřejná zakázka: BP Drahlínský p. 2,00-4,00

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6527
Systémové číslo: P15V00006521
Evidenční číslo zadavatele: 954/2015/057
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.09.2015
Nabídku podat do: 06.10.2015 11:30
Otevírání obálek: 06.10.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Drahlínský p. 2,00-4,00
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se údržbu břehového porostu na zadaném úseku Drahlínského potoka v extravilánu obce Drahlín. Jsou navrženy zásahy z hlediska protipovodňové ochrany, druhové skladby a prostorové struktury porostů. Dojde k pokácení vyznačeného břehového porostu, jeho složení v celých kmenech, nehroubí bude spáleno. Pokácená dřevní hmota bude předána vlastníkům pozemků, bude na ni vyhotoven číselník pokácené dřevní hmoty. Pozemky budou upraveny do původního stavu.
Rozsah akce je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr - „Drahlínský potok ř.km 2,000 – 4,000 ", vypracované firmou GeoVision, spol. s r.o.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
• Závané stanovisko k zásahu do VKP
• Vyjádření OŽP MěÚ Příbram
• Povolení kácení dřevin, OÚ Drahlín
• Stanovisko zastupitelstva obce Drahlín se vstupem na pozemky ve vlastnictví obce
• Vyjádření správce povodí
• Vyjádření ČRS
• Vyjádření 1. SčV
• Vyjádření vlastníků pozemků
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
Místo plnění: Drahlín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 113 966 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy