Veřejná zakázka: RVT Sklářského potoka – oprava mostu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6536
Systémové číslo: P15V00006530
Evidenční číslo zadavatele: S954/2015/137
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.09.2015
Nabídku podat do: 08.10.2015 08:30
Otevírání obálek: 08.10.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RVT Sklářského potoka – oprava mostu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je oprava mostu, vybudovaného v rámci stavby „RVT Sklářského potoka“ v roce 1994.
V důsledku nadměrného zatížení nákladní dopravou (odvoz dříví) a nedostatečného založení došlo k poškození čel mostu - k sednutí a odtržení křídel od poprsních zdí.
Detailní popis prací obsahuje DSP vypracovaná firmou PONTIKA s.r.o., 03/2015.

K akci byly vydány následující doklady:
- KÚ PK, Plzeň: rozhodnutí čj. ŽP/7554/14 z 16.10.2014 (výjimka – bobr)
- MěÚ Tachov, ODSH: sdělení k ohlášení čj. 3263/2015-ODSH/TC z 22.04.2015
- MěÚ Tachov, OVÚP: vyjádření čj. 511/2015-OVÚP/TC z 03.03.2015
- Policie ČR, KŘPK, DI: sdělení z 05.03.2015
- Policie ČR, KŘPK, DI: sdělení z 10.03.2015
- OÚ Obora: Povolení kácení dřevin – čj. Kácení 5/2015 z 24.04.2015
- J. Kares, Starý Plzenec: vyjádření z 12.02.2015
- I. Navrátilová, Praha: vyjádření z 21.02.2015
- V. a V. Grabmüllerovi, Plzeň: vyjádření z 17.04.2015
- O2 CR, a.s.: vyjádření z 08.01.2015
- RWE Distribuční služby, s.r.o.: vyjádření z 08.01.2015
- ČEZ ICT Services, a.s.: vyjádření z 08.01.2015
- ČEZ Distribuce, a.s.: vyjádření z 08.01.2015
- Lesy ČR s.p., LS Přimda: vyjádření z 12.01.2015
- SPÚ ČR: vyjádření z 05.02.2015
- SPÚ ČR: vyjádření z 17.03.2015
- MO ČR: vyjádření z 19.01.2015
- AOPK ČR, Správa CHKO Český les: závazné stanovisko ke stavbě čj. 314/CL/2015 z 05.03.2015
- ČRS, z.s., ZÚS Plzeň: vyjádření z 25.02.2015
- Zdravotní ústav Ústí n.L.: protokol o rozboru sedimentů z 14.11.2012
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
Místo plnění: Pavlův Studenec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 944 972 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky