Veřejná zakázka: LC Zadní Řeka = stavební úpravy pro odstranění PŠ 5/2014

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6548
Systémové číslo: P15V00006542
Evidenční číslo zadavatele: S911/2015/434
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.09.2015
Nabídku podat do: 14.09.2015 09:00
Otevírání obálek: 14.09.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Zadní Řeka = stavební úpravy pro odstranění PŠ 5/2014
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy LC Zadní Řeka, IČ DM 723291 na revíru SL Komorní Lhotka pro odstranění škod po vytrvalých deštích v období 14.5.2014-17.5.2014 (PŠ 5/2014) = zřízení nového trubního propustu DN 1000 délky 6m vč. opevnění vtoku rovnaninou z lomového kamene na sucho a zřízením čela na výtoku z drátokošů vyplněných rovnaninou z lomového kamene na sucho s urovnáním hráně o rozměrech šířka 1m x výška 2,5m x délka 8m; výměna zavaleného a světlostně nevyhovujícího trubního propustu DN 300 délky 6m za trubní propust DN 600 délky 6m vč. vyložení čela z lomového kamene na sucho a demontáž 6m3 podemleté opěrné drátokošové stěny na výtoku; sanace útrže a stabilizace tělesa komunikace a svahu v předmět-ném úseku záhozem z hrubého lomového kamene do 500kg v množství 205m3; vyložení a opevnění 60bm příkopu dlažbou z lomového kamene na sucho pro stabilizaci krajnice tělesa komunikace a pro zabránění zanášení dna příkopu spadem listí (vysoký podíl porostů buku); u stávajícího trubní- ho propustu DN 500 bude provedená úprava vtokové jímky z lomového kamene na cementovou maltu; rozšíření nevyhovujícího poloměru oblouku zatáčky vč. zřízení drénu z drceného kameniva frakce 63-125mm v tl. 30cm (přesyp úseku příkop s rozjížděním a zavalováním); úpravy po překopech z drceného kameniva frakce 32-63mm v tl. 20cm s prolitím tl. 10cm silničním asfaltem v množství 6kg/m2 a posypem krytu drceným kamenivem (část hrazená z investičních prostředků) + oprava poškozeného úseku povrchu komunikace technologii jemného penetračního makadamu z kameniva v tl. 6cm s uzavíracím nátěrem z asfaltu v množství 1,80kg/m2 a posypem krytu drceným kamenivem frakce 4-8mm; vyčištění 134bm zaneseného úseku příkop v šířce dna do 40cm a v objemu nánosů do 0,30m3/m (část hrazená z prostředků OaÚ).
Místo plnění: Obec Řeka, k.ú. Řeka, revír SL Komorní Lhotka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 995 113 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek, Nádražní č.p.2811, 3.pátro, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky