Veřejná zakázka: BP Pozlovický potok Luhačovice km 0,150-0,600

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6552
Systémové číslo: P15V00006546
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/060
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.09.2015
Nabídku podat do: 18.09.2015 09:00
Otevírání obálek: 18.09.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Pozlovický potok Luhačovice km 0,150-0,600
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Bude provedena výchovná probírka na břehovém porostu VT Pozlovický potok v Luhačovicích na p.č. 2474/1 a 2667/2 v k.ú. Luhačovice, vlastník ČR - právo hospodařit s majetkem státu - Lesy ČR, s.p..
Součástí díla je i následné odvětvení odstraněných stromů a likvidace hmoty nehroubí, přičemž veškerá vzniklá dřevní hmota hroubí bude zhotovitelem odkoupena. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.
Vodní tok: Pozlovický potok
IDVT: 10200128
ČHP: 4-13-01-1040
ř. km nebo jiné určení místa plnění: ř. km 0,150 - 0,600 k.ú. Luhačovice.

Bližší specifikace viz technická zpráva.

Místo plnění: k.ú. Luhačovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 76 194 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky