Veřejná zakázka: BP Bílá Voda v k.ú. Červená Voda - probírka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6562
Systémové číslo: P15V00006556
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/067
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.09.2015
Nabídku podat do: 22.09.2015 10:00
Otevírání obálek: 22.09.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Bílá Voda v k.ú. Červená Voda - probírka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o probírku břehového porostu dle projektové dokumentace. Budou odstraněny pouze dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu (zdravotně poškozené dřeviny, tvarově a esteticky narušené stromy). Dále stromy, které tvoří negativní usměrňovače v korytě vodního toku a stromy představující ohrožení bezpečnosti. Hmota hroubí bude zhotovitelem odkoupena, nevyužitelná dřevní hmota bude kompletně zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí, místních komunikací a nadzemních vedení v blízkosti vodního toku. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.
Vodní tok: Bílá Voda
IDVT: 10186159
ČHP: 4-10-02-0360
ř. km: 0,970-1,500
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „BP Bílá Voda v k.ú. Červená Voda - probírka " zpracované Mgr. Stanislavou Čížkovou, Vítězná 897/7, 568 02 Svitavy., IČO: 76562042, dle dodatků projektové dokumentace a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Červená Voda

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 370 154 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky