Veřejná zakázka: LC Folmava - Bystřice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6571
Systémové číslo: P15V00006565
Evidenční číslo zadavatele: S930/2015/311
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.09.2015
Nabídku podat do: 22.09.2015 10:00
Otevírání obálek: 22.09.2015 10:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Folmava - Bystřice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu povrchu stávající lesní cesty - v rámci prací budou opraveny vozovka a odvodnění lesní cesty. Celková délka úseku činí 1214m, při minimální šířce 3 m s respektováním veškerého rozšíření a úprav v místě sjezdů a skládkovacích ploch. Od km 0,637 do km 0,934 bude provedena celoplošná oprava v nestmelené konstrukci vozovky z vibrovaného štěrku. V ostatních částech bude vozovka celoplošně opravena dodatečně stmelenou vrstvou z penetračního makadamu. Systém odvodnění zůstává stávající do otevřených příkopů a na navazující terén. Stávající příkopy a propustky budou pročištěny, konstrukce propustků zůstávají původní, v km 0,938 bude stávající konstrukce ve zcela nevyhovujícím stavu nahrazena novou z betonových trub s obetonováním, čela propustku budou zpevněna lomovým kamenem uloženým do betonu. Stávající svodnice budou nahrazeny novými z lomového kamene uloženého do betonu.
Místo plnění: k.ú. Horní Folmava, Dolní Folmava

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 562 603 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky