Veřejná zakázka: LC Grůň Zvonová ACO (TZ, O)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6611
Systémové číslo: P15V00006605
Evidenční číslo zadavatele: S915/2015/206
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.09.2015
Nabídku podat do: 05.10.2015 10:00
Otevírání obálek: 05.10.2015 10:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Grůň Zvonová ACO (TZ, O)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta navazuje již na opravenou LC Grůň Zvonová 1 a končí v napojení na lesní cestu Dolnopasecká.Celková plocha rekonstruovaných ploch je 3129,5 m2, z toho plocha komunikace je 3027,5 m2 a plocha skládky činí 102 m2. Délka rekonstruované komunikace je cca 814 m. Šířka komunikace bude stávající 3,5 m. Lesní cesta je vedena ve stávajících směrových a výškových
poměrech. Pro odvodnění komunikace a následní fungování příkopů dojde ke stržení krajnic v průměrné tl. 200 mm a k obnovení a výstavně trubních propustků, sjezdů a skládek.
Konstrukce lesní cesty
- asfaltový beton ACO (ABS) 40 mm
- spojovací postřik 0,5 kg/m2
- obalované kamenivo ACP 22 (OKH) 40 mm
- infiltrační postřik 1,0 kg/m2
- podklad ze štěrkodrti 0/32 70 mm
- rozrytí stávajícího povrchu lesní cesty
- celkem 150 mm
Skladovací plocha
- konstrukční vrstva ze štěrkodrti 0/63 200 mm
- rozryti stávajícího povrchu
- celkem 200 mm
Místo plnění: k.ú. Rožnov p.R.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 864 915 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky