Veřejná zakázka: LC Od Drozdovské pily-opěrná zeď

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6615
Systémové číslo: P15V00006609
Evidenční číslo zadavatele: S913/2015/518
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.09.2015
Nabídku podat do: 05.10.2015 10:00
Otevírání obálek: 05.10.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Od Drozdovské pily-opěrná zeď
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající lesní cesta LC Od Drozdovské pily kat. 1L 4,5/30 je poškozená erozí násypového svahu v místě souběhu s vodním tokem Březná. Došlo k částečnému sesutí svahu, který byl následně asanován rovnaninou z lomového kamene.
Technologie: monolitická zeď dle návrhu projektanta, předpokládá se zeď ze zdiva z lomového kamene, se sklonem líce zdi 5:1. Základové zdivo z betonu, odizolování a odvodnění rubu zdi.
Objekty: Požadavkem investora je provést zajištění tělesa lesní cesty v místě souběhu s vodním tokem. Bude zde vybudována opěrná zeď, provizorní zpevnění svahu rovnaninou bude odstraněno. Zeď bude zavázána na obou koncích do rostlého terénu. Délka opěrné zdi bude cca.25m, průměrná výška zdi nad základem bude cca.4,5 m. Na koruně zdi bude vybudována římsa, do níž bude osazeno zábradelní svodidlo. Původní konstrukce komunikace bude obnovena.

Místo plnění: LS Ruda nad Moravou, rev.16

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 003 411 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky