Veřejná zakázka: BP Ludina v Hranicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6620
Systémové číslo: P15V00006614
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/073
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.09.2015
Nabídku podat do: 05.10.2015 09:00
Otevírání obálek: 05.10.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Ludina v Hranicích
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu dle projektové dokumentace. Budou odstraněny dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu, tvarově a esteticky narušené stromy, dále stromy, které tvoří negativní usměrňovače v korytě vodního toku a stromy představující ohrožení bezpečnosti. Hmota hroubí bude zhotovitelem odkoupena, nevyužitelná dřevní hmota bude kompletně zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí, místních komunikací a nadzemních vedení v blízkosti vodního toku. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Vodní tok: Ludina
IDVT: 10203163
ČHP: 4-11-02-034
k. ú.: Hranice
ř. km: 4,450-4,500

Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace údržbových prací BP Ludina v Hranicích, zpracované Ing. Bohumírem Kellerem, Podlesí 362, 757 01 Valašské Meziříčí., IČO: 189572269 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Hranice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 153 229 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky