Veřejná zakázka: BP Rejchartický potok - Rapotín, Rejchartice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6627
Systémové číslo: P15V00006621
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/074
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.09.2015
Nabídku podat do: 09.10.2015 09:00
Otevírání obálek: 09.10.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Rejchartický potok - Rapotín, Rejchartice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu dle projektové dokumentace zpracované firmou TERRA-Pozemkové úpravy, s.r.o. Budou odstraněny dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu, tvarově a esteticky narušené stromy, dále stromy, které tvoří negativní usměrňovače v korytě vodního toku a stromy představující ohrožení bezpečnosti. Dále bude provedena v některých prolukách náhradní výsadba v rozsahu uvedeném v PD. Hmota hroubí bude zhotovitelem odkoupena, nevyužitelná dřevní hmota bude kompletně zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí, místních komunikací a nadzemních vedení v blízkosti vodního toku. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Vodní tok: Rejchartický potok
IDVT: 10200308
ČHP: 4-10-01-082
k. ú.: Rapotín, Rejchartice
ř. km: 0,900 – 3,110 a 4,500 – 6,500

Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace údržbových prací BP Rejchartický potok – Rapotín, Rejchartice, zpracované Ing. Filipem Brtnou z firmy TERRA-Pozemkové úpravy, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO: 63320819, DIČ: CZ 63320819 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Rapotín, Rejchartice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 327 192 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky