Veřejná zakázka: LC Boňkov - st.práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6632
Systémové číslo: P15V00006626
Evidenční číslo zadavatele: S915/2015/203
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 528882
Počátek běhu lhůt: 26.09.2015
Nabídku podat do: 15.10.2015 10:00
Otevírání obálek: 15.10.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Boňkov - st.práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení a oprava LC v k.ú. Zubří.
V současné době je povrch lesní cesty tvořen štěrkodrtí. Celková plocha rekonstruovaných ploch je 11 612 m2, z toho první úsek činí 1 179 m2 a druhý úsek 10 433m2. Délka rekonstruované komunikace je cca 2,972 m. z toho první úsek je dlouhý 372 m šířky 3,0 m a druhý 2600 m šířky 3,5 m. Pro odvodnění komunikace a následní fungování příkopů dojde ke stržení krajnic v průměrné tl. 200 mm a k obnově podélného odvodnění a příčných objektů.
Konstrukce lesní cesty I. úsek
- štěrkodrť 0/63 150 mm
- rozryti stávajícího povrchu
- celkem 150 mm
Konstrukce lesní cesty II. úsek
- asfaltový beton ACO (ABS) 40 mm
- spojovací postřik 0,5 kg/m2
- obalované kamenivo ACP 22 (OKH) 40 mm
- infiltrační postřik 1,0 kg/m2
- podklad ze štěrkodrti 0/32 70 mm
- rozryti stávajícího povrchu lesní cesty
- celkem 150 mm
Skladovací plocha
- štěrkodrť 0/63 150 mm
- rozryti stávajícího povrchu
- celkem 150 mmení a výstavně trubních propustků, sjezdů a skládek.
Místo plnění: k.ú.Zubří

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 726 335 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky