Veřejná zakázka: Oprava LC Cikánka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6658
Systémové číslo: P15V00006652
Evidenční číslo zadavatele: S921/2015/270
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.08.2015
Nabídku podat do: 03.09.2015 10:00
Otevírání obálek: 03.09.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Cikánka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu stávající cesty od délce cca 1550 m, kde se nacházejí erozní rýhy. Bude opraven deformovaný příčný profil cesty, tj. bude odkopán travnatý porost z cesty a strženy krajnice . Vyspravení erozních rýh hrubým kamenivem.Doplnění ŠD o tl. 100 mm po zhutnění
Je zde nutné vyřešit odvodnění, čištění příkopů, úpravu svodnic a vyčištění stávajících propustků Vyústění rýh do lesa pro plynulý odtok povrchové vody.Místo plnění: k.ú. Karlova Ves

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 954 855 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem, Nábřeží 120, 250 01 - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky