Veřejná zakázka: PD Revitalizace Mlýnského potoka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001757
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 666
Systémové číslo: P15V00000666
Evidenční číslo zadavatele: S956/2012/026
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.06.2012
Nabídku podat do: 22.06.2012 10:00
Otevírání obálek: 22.06.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Revitalizace Mlýnského potoka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci vypracování PD požadavek - revitalizace meliorizovaného napřímeného koryta VT vč. nivy a přítoků, obnova původních tůní v místě zamokřených ploch

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, budova Lesy ČR s.p., 2.patro, kancelář 308

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky