Veřejná zakázka: LC Bebek-Lúčka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6667
Systémové číslo: P15V00006661
Evidenční číslo zadavatele: S911/2015/464
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.09.2015
Nabídku podat do: 25.09.2015 09:00
Otevírání obálek: 25.09.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bebek-Lúčka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy na objektu LC Bebek-Lúčka, IČ DM 710892 na revíru SL Morávka v rámci provozní potřeby OaÚ LDS pro opravu části úseku LC v délce 525m a průměrné šířce 3,30m (úseky 3,00m-3,90m) technologii pe- netračního makadamu z kameniva = rozrytí krytu na části prolomeného úse-ku povrchu komunikace s doplněním drceného kameniva frakce 32-63mm v množství 0,08m3 /m s prolitím silničním asfaltem v množství 4 kg/m2 s posy- pem drceným kamenivem v množství 30kg/m2 pro zřízení nového podkladu; oprava úseku povrchu komunikace technologii hrubého penetračního maka-damu z kameniva v tl.10cm a v tl. 8cm s uzavíracími nátěry z asfaltu v množ- ství 2,50kg /m2, 1,80kg/m2 a 1,50kg/m2 s posypy krytu drceným kameni- vem frakce 8-16mm a frakce 4-8mm; dodávka a osazení 6kusů ocelových svodnic typu Reverdo délky 5m pro příčné odvodnění a vyčištění 111 bm úseku příkop v šířce dna do 40cm a v objemu nánosů do 0,30m/m; vyčiště- ní 2 kusů trubních propustů DN do 600 a DN 600; zřízení odvodňovacího drénu v km 0,173 osazením PVC potrubí DN 160 do lože z drceného kame- niva pro odvedení povrchových vod z podmočeného useku komunikace (dle zpracované PD stavebních úprav OaÚ předmětné LC).
Místo plnění: Obec Morávka, k.ú. Morávka, revír SL Morávka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 875 566 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p. KŘ Frýdek-Místek, Nádražní č.p.2811, 738 01, 3.NP podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky