Veřejná zakázka: Vesník v k.ú. Vsetín - nánosy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6674
Systémové číslo: P15V00006668
Evidenční číslo zadavatele: S957/2015/143
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.10.2015
Nabídku podat do: 19.10.2015 10:00
Otevírání obálek: 19.10.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vesník v k.ú. Vsetín - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Návrh řeší odstranění kamenitého náplavu odbagrováním na úroveň původního dna a břehu.
Sediment bude strojně odtěžen, v místech technické infrastruktury (mosty, shybky, křížení s podzemními sítěmi) bude odtěžen ručně, jednotlivé větší kameny mohou být ponechány na doplnění pohozu dna. Materiál bude přehozen k místům přístupů k toku, kde bude odebírán a nakládán, aby nedocházelo k jeho rozplavování. Dále bude odvážen po manipulačním pásu k místům mezideponií, kde bude tvarován do figur tak, aby došlo k jeho vyvodnění a stabilizaci. Následně bude naložen a odvezen k dalšímu využití. S vytěženým sedimentem bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. V rámci projektové přípravy je proveden rozbor dle přílohy 9. Limitní hodnoty v zemině a sedimentech, Zákona o odpadech č.185/01. Vzhledem k faktu, že je sediment z velké části hrubozrnného charakteru, není možné ani v případě splnění limitních hodnot použití na zemědělskou půdu. Sediment bude po vyvodnění vhodný pro použití pro podkladní výplňové násypy, okrajově do podkladních vrstev nízko zatížených komunikací (sediment může být použit pouze na druh parcel vedených jako ostatní plocha). V případě nesplnění limitních hodnot pude předán osobě oprávněné převzít odpad, nebo bude uložen na akreditovanou skládku. Nános splňuje požadavky pro uložení na ostatní plochu. V současné době je po jednáních se zástupci Města Vsetín, ZD MÍR a dalšími soukromými subjekty k dispozici uložení pouze na soukromou skládku firmy OPEN re-eco, s.r.o., v obci Liptál (15 km).
1.Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Vesník - nánosy“, zpracované Ing. Jiří Ježek, Dobřany 36, 518 01 Dobruška, IČO: 88557944, ČKAIT 0602128 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Místo plnění: k.ú.Vsetín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 717 066 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky