Veřejná zakázka: Želechovský km 0,200-1,300

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6675
Systémové číslo: P15V00006669
Evidenční číslo zadavatele: S957/2015/144
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.10.2015
Nabídku podat do: 19.10.2015 10:00
Otevírání obálek: 19.10.2015 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Želechovský km 0,200-1,300
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace řeší opravu a rekonstrukci úprav na dvou úsecích toku, které byly poškozeny během vysokých průtoků. První úsek o délce 120 m (ř. km 0,200 – 0,320) začíná za mostem na ulici Kopanická a končí kamenným stupněm. V tomto úseku bude provedena oprava poškozeného kamenného zdiva a přídlažby na obou březích koryta toku, oprava kamenného stupně a rekonstrukce balvanitého skluzu. Druhý úsek o délce 220 m (ř. km 0,720 – 0,940) vede podél ulice Lázeňská, začíná kamenným stupněm a končí mostem. V tomto úseku bude provedena rekonstrukce kamenných rovnanin na obou březích a doplněny dřevěné prahy ke stabilizaci dna toku. Dále budou ze dna odstraněny nánosy snižující průtočnost koryta a bude provedena redukce břehových porostů.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Želechovský, km 0,200 - 0,940“, zpracované firmou Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D., Jindřichov 23, 753 01 Hranice, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1004614 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Místo plnění: k.ú.Vizovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 191 541 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky