Veřejná zakázka: Lutoninka v Lutonině km 9,500-9,700

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6676
Systémové číslo: P15V00006670
Evidenční číslo zadavatele: S957/2015/147
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.10.2015
Nabídku podat do: 19.10.2015 10:00
Otevírání obálek: 19.10.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lutoninka v Lutonině km 9,500-9,700
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obsahem této akce je obnova kapacity koryta a funkce objektu na řece Lutoninka v říčním kilometru 9,5-9,7. Hlavním cílem je odstranění nánosu řeky, opravy natrží břehu kamennou rovnaninou a doplnění zdiva kamenného spádového stupně a závěrného prahu vývaru. Po pravém břehu bude veden dočasný přístupový pás o šířce 6 m pro pohyb mechanizace. Projekt klade důraz na omezeni kácení na nezbytné minimum. Káceny budou pouze křoviny a jednotlivé kusy stromů v ř.km. 9,540.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace Lutoninka v Lutonině, km 9,5 - 9,7, vypracované Ing. Jiří Ježek, Dobřany 36, 518 01 Dobruška, IČO: 88557944, ČKAIT 0602128 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy,organizací a fyzických osob, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Místo plnění: k.ú.Lutonina

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 419 688 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky