Veřejná zakázka: Klaus Hluchová ř. km 10,757 - 10,830 - oprava spodní výpusti - III. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6677
Systémové číslo: P15V00006671
Evidenční číslo zadavatele: S951/2015/103
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.09.2015
Nabídku podat do: 05.10.2015 09:00
Otevírání obálek: 05.10.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Klaus Hluchová ř. km 10,757 - 10,830 - oprava spodní výpusti - III. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků, která spočívá v opravě hrázového tělesa s příslušenstvím na malé vodní nádrži "Klaus Hluchová". Požaduje se provést
výkop ze vzdušní strany hráze, obnažit dilatační spáry betonové stěny tvořené betonovým blokem a navazujícím zavazujícím křídlem a provést jejich dotěsnění chemickou injektáží. Dotěsnění bude dále doplněno hutněným přísypem jílovité zeminy pod korunu hráze. Podrobnější popis technického řešení je patrný z projektové dokumentace stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „Klaus Hluchová –oprava III“, zpracované projekční firmou Vodní díla – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1, pracoviště Studená 2, 638 00 Brno. Budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.
K udržovacím pracím na VN Klaus Hluchová bylo MěÚ Třinec, OŽP a Z, vydáno souhlasné sdělení s provedením ohlášené stavby sp.zn. MěÚT/34191/2015/03/ŽPaZ/Wo, ze dne 4.8. 2015.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 331 tis. Kč

Místo plnění: IDVT 10200706, čhp 2-03-03-018, k. ú. Nýdek, obec Nýdek, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 331 175 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky