Veřejná zakázka: BP Bítýška, Velká Bíteš - extravilán

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6686
Systémové číslo: P15V00006680
Evidenční číslo zadavatele: 952/2015/034
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.10.2015
Nabídku podat do: 20.10.2015 08:00
Otevírání obálek: 20.10.2015 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Bítýška, Velká Bíteš - extravilán
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu břehových porostů. Práce se skládají ze dvou objektů SO O1 a SO O2.
SO O1: odstranění 5 ks spadlých stromů (s vyhotovením číselníků) a odbagrování - vytržení 5 ks keřů s kořenovým balem, čištění nápěchů (ze dna) o ploše 364 m2 a úklid zlomů a spadlých větví ze břehu (průtočného profilu) na ploše 784,5 m2 s nutnou manipulací včetně likvidace nehroubí (spálením-štěpkováním apod.), dle upraveného výkazu výměr (slepého rozpočtu)
SO O2: odstranění 541 ks stromů a 871 m2 keřů s likvidací (spálením, štěpkováním apod.) nehroubí, včetně vyhotovení číselníku dřevní hmoty, uvedení pozemků do původního stavu a protokolární předání uživatelům.

Místo plnění: Velká Bíteš

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 60200 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy