Veřejná zakázka: LC Petříkovická nad tunelem - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6687
Systémové číslo: P15V00006681
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/759
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 524474
Počátek běhu lhůt: 01.10.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Petříkovická nad tunelem - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o dodatečné stavební práce (vícepráce) dle uzavřeného dodatku č.2 k platné smlouvě o dílo na stejnojmennou akci, tj. "Rekonstrukce LC Petříkovická nad tunelem".

Důvodem navýšení ceny díla jsou práce, které nebylo možno předem definovat v projektové dokumentaci a následné Smlouvě o dílo:
1) Na základě výsledků měření únosnosti zemní pláně dynamickou zkouškou: 1. Měření ve staničení 0,680 km má hodnotu 5,2 MPa a vykazuje vizuálně měření pro úsek km 0,620 až 0,740. 2. Měření změřené ve staničení 0,752 km má hodnotu 18,9 MPa a vykazuje vizuálně měření pro zbytek cesty. Na základě takto zjištěných hodnot (měli by se pohybovat 40 – 45 MPa) bylo navrhnuto v prvním úseku (0,620 – 0,740 km) k sanaci pláně použít lomový kámen do velikosti 0,40 m a hmotnosti do 80 kg.

2) V km 0,671 až 0,740 se při provádění zemních prací objevily výchozy skal, které bylo nutno odtěžit a odklidit mimo trasu cesty cca 36 m3 tento materiál bude upraven a použit km 0,620 až 0,740.
V km 0,671 až 0,775 jsou výchozy skal v podélném příkopu, tyto výchozy budou odtěženy v rozsahu 10 m3.

3) Vzhledem k vývěrům vody z pravého břehu svahu dojde k prodloužení pravého podélného příkopu z km 0,783 až po km 0,836.

4) Autorský dozor navrhl investorovi, aby lesní cesta byla sezóně využívána jako odvozní, z toho důvodu bylo rozhodnuto o zadrcení povrchu komunikace štěrkodrtí (frakce 0/63)

5) V km 0,190 – 0,287 byly po úpravě zemní pláně odhaleny podmáčené místa, které bylo nutno pro další stavbu konstrukce zaplnit kamenivem drceným frakce 63-125 mm

6) Navýšení počtu dynamických zkoušek na základě zjištění z prvního měření a potřeby následné kontroly po sanaci zemní pláně
Místo plnění: k.ú. Petříkovice u Trutnova, obec Chvaleč, okres Trutnov, Královehradecký kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 762 995 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. - KŘ Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky