Veřejná zakázka: BP Ponávka a Drážní potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6696
Systémové číslo: P15V00006690
Evidenční číslo zadavatele: 952/2015/036
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.10.2015
Nabídku podat do: 23.10.2015 08:00
Otevírání obálek: 23.10.2015 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Ponávka a Drážní potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu břehového porostu. Bude provedeno odstranění označených dřevin z koryta vodních toků ( Drážní potok v km 0,0 - 0,5 a Ponávka v km 8,6 - 9,2 ). Budou odstraněny pouze dřeviny označené signální barvou. Celkem bude odstraněno 121 ks dřevin ( včetně suchých a torz ), 482 m2 náletových křovin. Na práce v uvedených břehových porostech byl vypracován projekt, který bude předán zhotoviteli k řádné realizaci akce.
Místo plnění: Lelekovice, Jehnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 65 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy