Veřejná zakázka: BP Zdravá Voda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6697
Systémové číslo: P15V00006691
Evidenční číslo zadavatele: 952/2015/038
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.10.2015
Nabídku podat do: 23.10.2015 08:00
Otevírání obálek: 23.10.2015 08:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Zdravá Voda
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu břehového porostu. Bude provedeno odstranění břehového porostu, převážně topolového, v ř. km 0,00- 1,95. Celkem bude odstraněno 129 ks dřevin (včetně suchých a torz). Dále bude v rámci prací na břehovém porostu kompletně odstraněna veškerá dřevní hmota, z pokácených dřevin, keřů a stávající hromady starých větví nakupených na okraji polních pozemků a také stará napadaná dřevní hmota, která tvoří překážky v korytě toku. V rámci prací budou přemístěny ptačí budky na stromy, které nebudou pokáceny a také uklizen veškerý odpad, který se zachytil na překážkách z větví v korytě toku. Na závěr bude provedena úprava dotčených ploch a komunikací dle vyjádření vlastníků nebo uživatelů pozemků a protokolárně předána vlastníkům pozemků.
Místo plnění: Žarošice, Uhřice u Kyjova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 160 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 60200 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy