Veřejná zakázka: BP Bavorský potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6698
Systémové číslo: P15V00006692
Evidenční číslo zadavatele: 952/2015/040
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.10.2015
Nabídku podat do: 23.10.2015 08:00
Otevírání obálek: 23.10.2015 09:04

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Bavorský potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu břehového porostu. Bude provedena probírka břehového dřevinného porostu na drobném vodním toku z důvodů zdravotních, pěstebních, z důvodů zajištění bezpečnosti a z důvodů zmenšeného průtočného profilu koryta toku. Celkem bude odstraněno 1002 m2 křovin, káceno 87 stromů, křoviny a větve budou páleny.
Místo plnění: k.ú. Bavory, okres Břeclav

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 95 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy