Veřejná zakázka: LC Prostřední - vícepráce - JŘBU II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6700
Systémové číslo: P15V00006694
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/788
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 524819
Počátek běhu lhůt: 01.10.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Prostřední - vícepráce - JŘBU II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o dodatečné stavební práce (vícepráce) dle uzavřeného dodatku č.3 k platné smlouvě o dílo na stejnojmennou akci, tj. "LC Prostřední".

Důvodem navýšení ceny díla jsou práce, které nebylo možno předem definovat v projektové dokumentaci a následné Smlouvě o dílo:

Nebyly realizovány práce v úseku 0,000 - 0,710 z důvodu nesouhlasu stávajícího majitele pozemku komunikace s jeho prodejem. Jedná se u VRN o doplnění o statické zátěžové zkoušky a PD skutečného provedení stavby, přidání posypu HS ŠD, opevnění dna a svahu odvodňovacího příkopu kamennou rovnaninou na výtoku z dlážděného rigolu, dopočtu výměr skládek - sumační chyba v PD: HDK 32/63 a HDK 63/125 a geotextílie.
Místo plnění: k.ú. Huť, obec Pěnčín, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 342 486 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. - KŘ Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky