Veřejná zakázka: BP Rachačka ř.km 0,450 – 1,200

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6705
Systémové číslo: P15V00006699
Evidenční číslo zadavatele: 954/2015/059
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.10.2015
Nabídku podat do: 30.10.2015 08:30
Otevírání obálek: 30.10.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Rachačka ř.km 0,450 – 1,200
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se údržbu břehového porostu potoka Rachačka. Údržba probíhá v historicky upraveném úseku toku, kde je břehový porost zanedbaný, přehuštěný, a ve špatném stavu. Dojde k pokácení vyznačeného břehového porostu, jeho složení v celých kmenech, nehroubí bude spáleno. Pokácená dřevní hmota bude předána vlastníkům pozemků, bude na ni vyhotoven číselník pokácené dřevní hmoty. Pozemky budou upraveny do původního stavu.
Rozsah akce je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr - „Rachačka ř.km 0,450 – 1,200", vypracované firmou Projektování vodohospodářských staveb s.r.o., Pelhřimov.
POZOR!!! Z důvodu neudělení souhlasu se zásahem do VKP v celém rozsahu navrhované akce byl ponížen rozsah akce dle znění stanoviska k zásahu do VKP. Seznámení se zněním závazného stanoviska k zásahu do VKP a se situací na místě akce je nezbytné !!! Přiložený slepý rozpočet k ocenění je již ponížen o počty stromů a křovin, které nebudou káceny. Na akci dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi, či jejich ochrannými pásmy – viz. dokladová část!!!
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
• Závané stanovisko k zásahu do VKP

Místo plnění: Purkarec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 161 014 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy