Veřejná zakázka: Oprava LC Rychnůvek, LS V.Brod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6707
Systémové číslo: P15V00006701
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/403
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.09.2015
Nabídku podat do: 30.09.2015 08:00
Otevírání obálek: 30.09.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Rychnůvek, LS V.Brod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu stávající lesní cesty s prašným povrchem. LC je zařazena do kategorie 2L 4,0/30. Povrch LC není v současné době dostatečně odvodněn a dochází na něm tak k vodní erozi v celé trase cesty. Cílem opravy je oprava povrchu cesty a důsledné odvodnění zabraňující dalšímu poškozování LC.
Místo plnění: k.ú. Jasánky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky