Veřejná zakázka: Komora - přehrážka v km 3,700 a Solný potok - přehrážka v km 3,930

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6715
Systémové číslo: P15V00006709
Evidenční číslo zadavatele: S951/2015/105
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.10.2015
Nabídku podat do: 12.10.2015 09:00
Otevírání obálek: 12.10.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komora - přehrážka v km 3,700 a Solný potok - přehrážka v km 3,930
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o sdruženou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků, která zahrnuje 2 stavby "Komora - přehrážka v km 3,700" a "Solný potok - přehrážka v km 3,930".

"Komora - přehrážka v km 3,700"
- odtěžení splavenin z retenčního prostoru a očištění tělesa přehrážky

"Solný potok - přehrážka v km 3,930"
- odtěžení splavenin z retenčního prostoru, očištění tělesa přehrážky a oprava dopadiště přehrážky

Cílem staveb je obnovení funkcí přehrážek.

Stavby nejsou členěny na stavební objekty. Podrobnější popis technického řešení je patrný z projektových dokumentací staveb.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektových dokumentací pro ohlášení a provádění stavby "Komora - přehrážka v km 3,700" a „Solný potok - přehrážka v km 3,930“, zpracovaných projekční firmou Lesprojekt Krnov, s. r. o., Revoluční 76, 794 02 Krnov. Budou respektovány podmínky
a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Ke stavbám byla Městským úřadem Krnov, odborem životního prostředí, vydána sdělení vodoprávního úřadu k ohlášeným udržovacím pracím, č. j. Mukrn/201530025/ZP/OH/Su/2 ze dne 28. 7. 2015 a č. j. Mukrn/201530027/ZP/OH/Su/2 ze dne 28. 7. 2015.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 927 tis. Kč.


Místo plnění: IDVT 10217468, 10217384, čhp 2-02-01-041, 2-02-01-043, kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Holčovice a Město Albrechtice, katastrální území Dlouhá Voda a Spálené

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 927 304 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky