Veřejná zakázka: Kapličkový vrch Malá Morávka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6718
Systémové číslo: P15V00006712
Evidenční číslo zadavatele: S913/2015/532
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.09.2015
Nabídku podat do: 29.09.2015 08:00
Otevírání obálek: 29.09.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kapličkový vrch Malá Morávka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Kapličkový vrch Malá Morávka
Jedná se o stavbu zázemí (dřevostavby) na historickém pietním místě Kapličkový vrch nad Malou Morávkou. V rámci akce bude dále nainstalováno15 ks dřevěných stolů s lavicemi, 2 ks infopanelů, úprava terénu a přístupového chodníku. Pro zajištění informací k publikaci na infopanely bude přeložena lesnická publikace Domäne Janowitz“ z 27.7. 1896 překlad ze Švabachu do NJ a násdně ČJ. Textová část infopanelů bude vytvořena ve spolupráci s historiky M.Morávky. Textová a grafická část panelů bude před provedením odsouhlasena přísluš. pracovníky LČR,s.p..
Místo se nachází na turistické značce a jedná se o místo s nejstarším dochovaným osídlením v M.Morávce. Na místě dříve stávalo turistické zázemí. Stavba bude sloužit veřejnosti dále je určena pro veřejné akce LČR, s.p.. Na stavbu byl vydán Územní souhlas č.j. MURY 20139/2015. Místo je těžko dostupné (pouze za sucha - teréním vozidlem).
Blíže viz PD.
Přibližná nadmořská výška cca 800mnm.
Majetkoprávní vztahy: v majetku LČR
Využití krajiny: bez omezení

Místo plnění: Kapličkový vrch Malá Morávka, LHC Janovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 809 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky