Veřejná zakázka: Sněžná jáma Sejfy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001777
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 673
Systémové číslo: P15V00000673
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.06.2012
Nabídku podat do: 18.06.2012 08:00
Otevírání obálek: 18.06.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sněžná jáma Sejfy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výstavbu nové sněžné jámy a rekonstrukci přístupové komunikace, dle projektové dokumentace. Navrhovaná stavba bude osazena do svahu ve tvaru obdélníkového půdorysu o rozměrech 5, 3 m x 10, 5 m, založená na základových pásech a zhotovená ze ztraceného bednění vyplněným hutněným betonem s pultovou střechou z dřevěných krokví.
Na příjezdové komunikaci bude provedeno odvodnění včetně obnovy a rozšíření mostků s následným vyrovnáním nerovností a zpevněním tělesa cesty.
Místo plnění: okres Ústí nad Orlicí, k. ú. Hnátnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s. p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky