Veřejná zakázka: LC Hradiště

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001778
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 674
Systémové číslo: P15V00000674
Evidenční číslo zadavatele: S918/2012/061
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 210355
Počátek běhu lhůt: 24.03.2012
Nabídku podat do: 16.04.2012 08:00
Otevírání obálek: 18.04.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hradiště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Soubor dvou lesních cest:
- výstavba nové lesní cesty
- technické zhodnocení stávající LC
- mechanicky zpevněné kamenivo
Místo plnění: k.ú. Meziříčko, k.ú. Sklené nad Oslavou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 505 134 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Jihlava

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky