Veřejná zakázka: BP Ondřejnice a Říčka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6744
Systémové číslo: P15V00006738
Evidenční číslo zadavatele: 951/2015/065
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.10.2015
Nabídku podat do: 11.11.2015 09:00
Otevírání obálek: 11.11.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Ondřejnice a Říčka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je provedení údržby břehových porostů na vodních tocích Ondřejnice a Říčka. Jedná se o seřezání a štěpkování vrbových krytin, křovin a zmlazujících dřevin v rozsahu a dle podmínek uvedených v technických zprávách (příloha č. 6 a 7 této výzvy).

Oznámení o zásahu do BP na VT Ondřejnice (č. j. 951/003003/2015) ze dne 23.6.2015 a Oznámení o zásahu do BP na VT Říčka (č. j. LČR951/004651/2015) ze dne 23.9. 2015 byly podány na místně a věcně příslušný MěÚ Frýdek Místek, který k těmto dokladům vydal následující kladná stanoviska, které jsou přílohou č. 8 této výzvy:

Rozhodnutí – č. j. MMFM78227/2015 ze dne 24.7.2015
Sdělení k oznámení o kácení dřevin – č. j. MMFM 123241/2015 ze dne 7.10. 2015

Předpokládaná hodnota zakázky: 577 tis. Kč bez DPH
Místo plnění: IDVT 10100180 a 10214841, k. ú. Kozlovice, okres Frýdek Místek, Moravskoslezský kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 577 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy