Veřejná zakázka: LC K poště - I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6745
Systémové číslo: P15V00006739
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/651
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.09.2015
Nabídku podat do: 07.10.2015 08:00
Otevírání obálek: 07.10.2015 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC K poště - I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce lesní cesty (dále jen LC) „K Poště“ začíná v místě stávajícího sjezdu na silnici Martinice v Krkonoších - Jilemnice a končí v místech napojení na lesní odvozní cestu v majetku Objednatele v km 0,589. Místo stavby je zřejmé z přiložených situací (viz příloha B).
LC „K poště“ je nezpevněná zemní cesta (kamenivem je zpevněno pouze prvních cca 30 běžných metrů) sloužící k přibližování dřevní hmoty. Cesta je neúnosná, jsou v ní vyježděné hluboké podélné koleje od přibližovací techniky, které jsou celoročně zaplněny vodou. Nachází se na neúnosných jílových půdách. Cesta nemá podélné odvodňovací příkopy ani propustky. Cesta prochází rovinným terénem s minimálním podélným spádem.
Místo plnění: Katastrální území: Roztoky u Jilemnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 436 870 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1, 4.patro - podací místo - sl. Pourová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky