Veřejná zakázka: LC U Zmrzlého-TZ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6746
Systémové číslo: P15V00006740
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/731
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.10.2015
Nabídku podat do: 19.10.2015 07:45
Otevírání obálek: 19.10.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC U Zmrzlého-TZ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1. Lesní cesta „U ZMRZLÉHO-TZ dl. 500,00 m

lesní cesta odpovídá svými parametry typu lesní odvozní cesty 3L 3,5/15
Vozovka z degradovaného materiálu s hlubokými kolejemi.
a) šíře v koruně 3,50 m, vozovka 3,0 m
b)Poměry směrové.
Směrové vedení trasy se nemění.
c/Poměry spádové.
Výškově vedení trasy se nemění.
d/Parametry zemního tělesa.
Šíře v koruně 3,5 m, vozovka 3,0 m
sklon pláně v přímé, v oblouku jednostranný
e/Konstrukce vozovky. : kamenivo lom H.Řasnice. 0-125.
1. km 0,000-km 0,500 celkem dl. 500,00 m
podklad kamenivo,600m2, v=25cm.pomístmě v méně únosných úsecích, položení geotextilie 1100m2.

f/Zemní práce.
Odstranění degradovaných konstrukcí a nahrazení materiálem fr.0-125./odpočteny vyjeté koleje/
(1700m x 0,2=340m3)
Úprava pláně se zhutněním 1700,0 m2 - š.3m,(500x3+10x20 točna)=1700m2
Skrývka bude rozhrnuta v místě těžení do okolního porostu tak aby nedošlo k poškození, odření, okolo stojících stromů.

g/Odvodnění.
1/Zemními odvod.žlaby šikmo od podél.osy min 30st.

2/ Úprava brodu z LK s vyklínováním 5x10m, v1m..
Místo plnění: R2, k.ú. Bulovka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 964 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1338/37, 46001 Liberec, 4.patro - podací místo - Ing.Darina Koldovská

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky