Veřejná zakázka: Pěstební práce rajon 717

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6753
Systémové číslo: P15V00006747
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/093
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.11.2015
Nabídku podat do: 13.11.2015 10:00
Otevírání obálek: 13.11.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pěstební práce rajon 717
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Vladimír Kypet, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno. Bude provedena pravidelná pěstební péče výsadeb břehového porostu (keře a ostatní dřevní hmota bude likvidována vhodnou technologií – spálením na místě, štěpkováním a ponecháním štěpky na břehu (v tomto případě bude štěpka rovnoměrně rozhrnuta nad břehovou hranou, nebude ponechána na hromadách), štěpkováním a odvozem štěpky, nebo odvezením dřevní hmoty na skládku. (V případě, že bude materiál kvalifikovaný jako odpad, bude se likvidace řídit zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb. V platném znění), ožínání stromků - 2 krát ročně, po vegetačním období a na konci května (záleží na klimatických podmínkách v roce), vyvětvení kmínků, tvarování korun stromků, obnova ukotvení stromků – oprava nebo výměna kůlů, uvázání, odstranění starých úvazků, hloubení jamek bez výměny půdy, výsadba sazenic stromů bez balu do jamky se zalitím, umístění kůlu k sazenicím stromků a uvázání stromků, vytvoření závlahové mísy, montáž chráničky ke stromkům, hnojení stromků tabletami silvamix, zalití sazenic, ošetření sazenic proti okusu. Veškeré práce je nutné provádět tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškození pozemků. Po ukončení prací budou pozemky vyčištěny, a uvedeny do původního stavu. Na přístupových cestách budou zarovnány případné koleje po použité mechanizaci. V průběhu prací bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody. Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí, místních komunikací a nadzemních vedení v blízkosti vodního toku. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Název toku: Svodnice
ČHP: 4-13-02-0130; 4-13-02-0150
IDTV: 10202650
Katastrální území: Blatnička, Blatnice p.Sv.Ant., Louka u Ostrohu
Dotčené pozemky: KN 2512/2, KN 2053/4, KN 3482 k.ú. Blatníčka, KN 6399/1, KN 6399/5, KN 6398/2, KN 4615/1, KN 6396/1 k.ú. Blatnice pod Sv. Antonínkem, KN 4087 k.ú Louka u Ostrohu

Název toku: Syrovínka
ČHP: 4-13-02-0290
IDTV: 10100407
Katastrální území: Syrovín
Dotčené pozemky: KN 189, KN 891, KN 895/1, KN 146/31 3482 k.ú. Syrovín

Zakázka bude provedena dle projektové Pěstební práce rajon 717, zpracované firmou Ing. Vladimír Kypet, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno, IČO: 62548115, DIČ: CZ 6501111661 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Blatnička, Blatnice pod Sv. Antonínkem, Louka u Ostrohu, Syrovín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 356 268 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky