Veřejná zakázka: Most Nošovice 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6755
Systémové číslo: P15V00006749
Evidenční číslo zadavatele: S911/2015/355
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.08.2015
Nabídku podat do: 24.08.2015 08:00
Otevírání obálek: 24.08.2015 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most Nošovice 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy objektu mostu Nošovice 2, IČ DM 710835 na revíru SL Komorní Lhotka v rámci provozní potřeby rekonstrukce LDS pro odstranění havarijního stavu mostního objektu = demontáž a rozebrání stávající nadzá- kladové konstrukce mostu z lomového kamene na sucho a ocelových prvků konstrukce mostovky a zábradlí vč. odvozu a uložení na skládce (lomový kámen bude použit na dlažbu a zdivo); provedení betonáže základu pro vto- kové a výtokové čelo vč. podsypu podkladní vrstvy z drceného kameniva frakce 0-32mm pro položení ocelové roury; dodávka a osazení ocelového potrubí DN 2000 délky 6m typu Hel-Cor vč. překryti geotextílii a zásypu se zhutněním; provedení nadzákladových vyzdívek čel na vtoku a výtoku z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním a vydláždění dna vodoteče lomovým kamenem na cementovou maltu; vyložení navazujících svahů rovnaninou z lomového kamene do 200kg s vyklínováním a prosypá- ním spár zeminou; zřízení nové vozovky z drceného kameniva frakce 32-63mm v tl. 15cm s prosívkou drceným kamenivem frakce 0-32mm v tl.15cm se zhutněním; dodávka a osazení nového dvoumadlové trubkového zábrad-lí vč. základových a povrchových nátěrů ocelových konstrukcí.
Místo plnění: Obec Nošovice, k.ú.Nošovice, revír SL Komorní Lhotka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 636 192 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek, Nádražní č.p.2811, 3.patro, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky