Veřejná zakázka: BP Lutoninka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6769
Systémové číslo: P15V00006763
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/094
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.11.2015
Nabídku podat do: 16.11.2015 10:00
Otevírání obálek: 16.11.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Lutoninka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je na vodním toku Lutoninka v říčním kilometru 8,15-10,78 (2630 m), k.ú. Lutonina, Vizovice plánováno odstranění suchých dřevin ohrožujících bezpečnost osob na okolních pozemcích a částečně komunikaci. Břehový porost má zastoupeny všechny věkové třídy. Je tvořen pouze listnatými dřevinami. Převládajícími dřevinami břehového porostu jsou vrby (Salix spec.), jilm drsný (Ulmus glabra L.) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.).
Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k pádu větví ze suchých korun, či neřízenému pádu suché dřeviny. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Vodní tok: Lutoninka
IDVT: 10100497
ČHP: 4-13-01-016
k. ú.: Lutonina, Vizovice
ř. km: 8,15-10,78

Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace údržbových prací BP Lutoninka, zpracované Ing. Petrem Porubou, a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.


Místo plnění: k.ú. Lutonina, Vizovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 104 222 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky