Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC Malá Okružní a LC Od Letiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6772
Systémové číslo: P15V00006766
Evidenční číslo zadavatele: S919/2015/204
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 633989
Počátek běhu lhůt: 10.11.2015
Nabídku podat do: 26.11.2015 10:00
Otevírání obálek: 26.11.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC Malá Okružní a LC Od Letiště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Na upravenou pláň cest bude položena podkladní vrstva hrubého drceného kameniva a krycí vrstva ze štěrkodrti s utěsněním povrchu zaválcovanou vrstvou lomových výsivek. Odvodnění LC bude zajištěno zřízením příčných zemních svodnic a vyhloubením odtokových příkopů od těchto svodnic a dále vyhloubením jednostranného příkopu zaústěným do navržených trubních propustků. Trubní propustky jsou navrženy z ocelových trub DN 530 mm s čely zděnými z lomového kamene na m. c. s betonovou římsou s vloženou výztuží ze svařovaných sítí. Na trase se nachází boční cesty a sjezdy do porostu, které budou zpevněny vrstvou ze štěrkodrti s utěsněním povrchu zaválcovanou vrstvou lomových výsivek. Výhybny na trase budou zpevněny vrstvou z hrubého drceného kameniva fr. 63-125.
Místo plnění: 765490 - Těchonín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 097 447 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky