Veřejná zakázka: Ploužnický potok vč. přítoků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6777
Systémové číslo: P15V00006771
Evidenční číslo zadavatele: S953/2015/102
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.09.2015
Nabídku podat do: 10.09.2015 09:00
Otevírání obálek: 10.09.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ploužnický potok vč. přítoků
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce charakteru údržby a oprav vodních toků, v dílčí části charakteru investičního opatření na třech úsecích:
1. Ploužnický potok - v ř.km 3,810 – 3,900 tj. 90 m. - stabilizace podemletých patek pobřežních zdí podbetonováním, stabilizace dna několika příčnými objekty (dřevěná kulatina) cca 4 ks a opravě poborcených zdí. Přístup je bezproblémový přes obecní pozemek. Vytěžený výkopek z realizace příčných prahů bude využit v rámci stavby.
2. LP Ploužnického potoka č.3 ř.km 0,075 – 0,195 m tj. 120 m - pomístná oprava částí dlažeb - přespárování a doplnění kamenů do stávajících dlažeb. Přístup je přes soukromé pozemky. Žádný výkopek nevznikne.
3. Kýjský potok ř.km 0,015 – 0,025 tj. 10 m - pomístná oprava PB a LB zdí včetně upraveného dna a kamenného stupně - přespárování a doplnění kamenů na poškozených objektech. Přístup je přes soukromý pozemek (zahrada). Žádný výkopek nevznikne.

Místo plnění: Ploužnický potok, LP Ploužnického potoka č. 3, Kýjský potok v intravilánu obce Bradlecká Lhota

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 336 245 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Semily

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p. - podatelna, Přemyslova ul.1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, 500 08

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky