Veřejná zakázka: Lubě ve Skaličce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001791
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 678
Systémové číslo: P15V00000678
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/079
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 220090
Počátek běhu lhůt: 25.08.2012
Nabídku podat do: 11.09.2012 11:00
Otevírání obálek: 11.09.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lubě ve Skaličce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je úprava koryta vodního toku, která je rozdělena na dva stavební objekty:
SO – 01 ÚPRAVA KORYTA, km 0,143 – 0,460 a SO – 02 OPĚRNÉ ZDI, km 0,118 – 0,143.
Celková délka úpravy je cca 340 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 659 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p.; Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky