Veřejná zakázka: BP Baláš km 1,450-2,800

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6780
Systémové číslo: P15V00006774
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/096
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.11.2015
Nabídku podat do: 24.11.2015 10:00
Otevírání obálek: 24.11.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Baláš km 1,450-2,800
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je na vodním toku Baláš v říčním kilometru 1,450-2,800, k.ú. Malenovice u Zlína plánováno vyčištění průtočného profilu koryta toku od náletových dřevin a odstranění dřevin přestárlých, nemocných, poškozených hnilobou, které ohrožují bezpečnost nemovitostí a osob na okolních pozemcích a komunikacích.
Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí, místních komunikací a nadzemních vedení v blízkosti vodního toku. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Vodní tok: Baláš
IDVT: 10192976
ČHP: 4-13-01-0420
k. ú.: Malenovice u Zlína
ř. km: 1,450-2,800

Zakázka bude provedena dle zadávacího podkladu (jednoduché projektové dokumentace) a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz zadávací podklady (PD).

Místo plnění: k.ú. Malenovice u Zlína

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 90 983 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky