Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC "Čermenská" a Sv. "Červený vrch" - vícepráce - JŘBU I.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6784
Systémové číslo: P15V00006778
Evidenční číslo zadavatele: S919/2015/272
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 527226
Počátek běhu lhůt: 07.11.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC "Čermenská" a Sv. "Červený vrch" - vícepráce - JŘBU I.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Čermenská - V PD bylo naprojektováno zlepšení stávajícího podloží stabilizací CaO 3% v hloubce 0,50 m. Při zahájení stavebních prací byl v podloží odhalen lomový kámen, který stabilizaci znemožňuje. Po provedených statických zatěžovacích zkouškách s výsledkem okolo 20 MPa (min. dle PD musí být 30 MPa) bylo domluveno navýšení konstrukční skladby o 150 mm. Bude tedy položena projektovaná geotextilie na urovnaný stávající povrch, bude překryta HDK 63/125 tl. 150 mm, která bude vyplněna ŠD frakce 0/63 v množství 140 kg/m2. Dále bude upraven přesun hmot a plocha urovnání zemní pláně, včetně celkové plochy geotextilie - vychází z nové skladby (větší šířka konstrukce -> sklon svahu 1:1,25).
Místo plnění: 628883 - Dolní Čermná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 373 420 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Choceň, Za drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky