Veřejná zakázka: LC Pod Hrází - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6785
Systémové číslo: P15V00006779
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/857
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 526489
Počátek běhu lhůt: 21.10.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pod Hrází - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o dodatečné stavební práce (vícepráce) dle uzavřeného dodatku č.2 k platné smlouvě o dílo na stejnojmennou akci, tj. "LC Pod hrází".

Během stavby byla upřesněna celková délka a umístění příkopů, která se snížila o 70m, z důvodů rostlé skály byl trubní propustek č.5 nahrazen kamenným brodem, zvýšila se plocha skádky č.1 o 40m2, z důvodů nevyhovující pláně byla zvýšena tloušťka konstrukce o 10cm v km 0,000 - 0,200 a rozšířena plocha geotextilie o 1500m2, vzheledm k velkému výskytu sklaního podloží byla doplněna odkopávka v hor. tř. 6, dynamické zátěžové zkoušky byly nahrazeny statickými a doplněna položka dokumentace skutečného provedení, která v původním rozpočtu chyběla. Tyto práce nebylo možné při zpracování projektové dokumentace předpokládat.
Místo plnění: k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou a k.ú. Karlov u Josefova Dolu, obec Josefův Důl, - okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 212 972 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. - KŘ Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky