Veřejná zakázka: Retenční prostor na Knapoveckém potoce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001792
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 679
Systémové číslo: P15V00000679
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 220469
Počátek běhu lhůt: 27.07.2012
Nabídku podat do: 28.08.2012 10:00
Otevírání obálek: 28.08.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Retenční prostor na Knapoveckém potoce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vybudování dvou příčných objektů na toku :
objekt A - hrázka délky 48 m s přelivnou hranou z drátokamenných košů a retenčním prostorem 1108 m3
objekt B - kamenný skluz s retenčním prostorem cca 330 m3

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 048 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p., STOPL Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky